UITO Fam Trip to Luxury Rest, Sevan
20 Sep 2016

UITO Fam Trip to Luxury Rest, Sevan

ՀՆՏՄ կազմակերպել էր ճանաչողական այց Սևանի Լավանդա Սիթիում գտնվող Luxury Rest հանգստյան գոտի: Շնորհակալ ենք “Elite Bus” ընկերությանը այցին աջակցելու համար:

13921145_752141168260375_5025755812511481097_n 14045765_752141201593705_8371014021902466216_n 13912358_752141171593708_1063662904003962243_n 13920879_752141174927041_2742176005399308132_n


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *